КАТАЛОГ КНИГИ

Първите пет години на вашето дете / В. Манова-Томова и др. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 140 с. : с ил.; 20 см. - (Лекарят в помощ на родителите)

Други авт. : С. Пинкас, Р. Драгошинова-Съртмаджиева, Ю. Митева, Ф. Даскалова, А. Атанасова-Вутова, В. Кочкова

УДК 37.018.1

Предметен показалец

Семейство
Възпитание
Детски градини

Сигнатура
37/ П92
Инв. №
9647

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)