ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Български език - учебни помагала

Кръстева, Весела и др. PONS Българският език с един поглед. София: ПОНС България, 2010

Димитрова, Цветелина. PONS За да знам повече в 8. клас - Български. София: ПОНС България, 2012

Чернева, Ваня. Практическа граматика. София: Коала прес, 2015

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)