ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Български език - учебни помагала

Кръстева, Весела и др. PONS Българският език с един поглед. София: ПОНС България, 2010

Димитрова, Цветелина. PONS За да знам повече в 8. клас - Български. София: ПОНС България, 2012

Чернева, Ваня. Практическа граматика. София: Коала прес, 2015

Първанова, Павлина и др. Методически разработки на уроци за 1. клас. София: Булвест 2000, 2010

Иванов, Николай и др. PONS Български език за отличници. София: ПОНС България, 2010

Димова, Райна. Занимателна морфология. София: Булвест-2000, 1992

Добринова, Мария. Сборник от задачи с тестов характер по български език и литература. София: Булвест-2000, 1992

Димчев, К. и др. Текстове и задачи за упражнения по български език. София: Народна просвета,

Пелева, Инна. Български език и литература. София: Просвета, 2002-2003

Алексова, Красимира. PONS Промените в правописа и пунктуацията: Български език. София: Клет, 2013

Пенев, Станислав. Запетаята в българския език. Варна: ALMA-SV, 1994

Радева, Пенка и др. Учебен речник на непознати чужди и остарели думи в българския език. Велико Търново: Слово, 1994

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1975

Ставрева, Лиляна. Изучаване на текста като основна комуникативна единица. София: Народна просвета, 1988

Кръстева, Весела и др. PONS Българският език с един поглед. София: ПОНС България, 2010

55 теста по български език и литература 12. клас. София: Сим Консулт Прес, 2007

Пашов, Петър и др. Съвременен български език : Задачи и текстове за упражнения. София: Наука и изкуство, 1974

Чернева, Ваня. Практическа граматика. София: Коала прес, 2013

Абазова, Стефанка и др. PONS Тестови задачи за 11. и 12. клас - Литература. София: ПОНС България, 2012

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Владимирова, Тодорка и др. Занимателни езикови задачи и игри за I-III клас. София: Народна просвета, 1987

Цветанова, Маргарита и др. Тренировъчни упражнения и диктовки по български език. Велико Търново: Слово, 1996

Цветанова, Маргарита и др. Преразказът. Съчинението. Велико Търново: Слово, 1996

Котова, Екатерина и др. Текстове за упражнения по български език. София: Недкова & математика, 1992

Михайлова-Кръстева, Вяра и др. Първолаче юначе. Пловдив: Макрос 2000, 1995

1 2 3 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)