КАТАЛОГ КНИГИ

Кръстева, Весела Георгиева и др.
PONS Българският език с един поглед : Ч.1- / Весела Кръстева, Красимира Алексова. - София: ПОНС България, 2010. - [6] с.; 30 см. + табл.

Ч. 1. Морфология, части на речта
ISBN 978-954-344-123-5

УДК 808.67(076)

Именен показалец

Алексова, Красимира Славчева
Кръстева, Весела Георгиева

Предметен показалец

Български език - учебни помагала

Сигнатура
808.67/ К92
Инв. №
19880
(Ч.1)
Сигнатура
808.67/ К92
Инв. №
19879
(Ч.1)
Сигнатура
808.67/ К92
Инв. №
19878
(Ч.1)

Още от същия автор

Кръстева, Весела и др. PONS Българските писатели с един поглед. София: ПОНС България, 2010


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)