КАТАЛОГ КНИГИ

Абазова, Стефанка и др.
PONS Тестови задачи за 11. и 12. клас - Литература / Стефанка Абазова, Красимира Алексова, Петър Петров. - София: ПОНС България, 2012. - 215 с.; 21 см.
ISBN: 978-954-344-214-0УДК 886.7.09(079)(075.3)

Именен показалец

Абазова, Стефанка
Алексова, Красимира
Петров, Петър

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/А12
Инв. №
19973

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)