ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Автоматизация на производството

Сапунджиев, Георги. По заповед на щуката или една одисея в дебрите на управлението. София: Техника, 1987

Артоболевски, Иван и др. Запознайте се - това са роботи. София: Техника, 1979

Вълчев, Тотю и др. Входно-изходни устройства за компютърната графика. София: Техника, 1987

Воробьов, Генадий. Човек - човек. София: Народна младеж, 1978

Георгиев, Любен. Роботите. София: Техника, 1987

Длугач, Тамара. Човекът в света на техниката. София: Народна просвета, 1985

Горбовски, Александър. 2000-та година и след нея. София: Техника, 1979

Илиев, Максим. Кибернетика. София: Медицина и физкултура, 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)