КАТАЛОГ КНИГИ

Сапунджиев, Георги Н.
По заповед на щуката или една одисея в дебрите на управлението / Георги Н. Сапунджиев. - София: Техника, 1987. - 168 с. : с ил.; 20 см.
УДК 65.011.56

Именен показалец

Сапунджиев, Георги Н.

Предметен показалец

Автоматизация на производството

Сигнатура
65/ С19
Инв. №
13654

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)