КАТАЛОГ КНИГИ

Горбовски, Александър Альфредович
2000-та година и след нея / Александър А. Горбовски ; Прев. от рус. ез. Зоя Колева ; [С предг. от К. П. Феоктистов ; С послесл. от В. И. Сифоров]. - София: Техника, 1979. - 280 с.; 17 см. - (Пор. Към третото хилядолетие)

Ориг. загл. Год 2000 и далее

УДК 001.5

Именен показалец

Горбовски, Александър Альфредович

Предметен показалец

Космос
Енергия
Технически прогрес
Автоматизация на производството
Транспорт

Сигнатура
0/ Г65
Инв. №
6182
Сигнатура
0/ Г65
Инв. №
14316

Още от същия автор

Горбовски, Александър и др. Война без изстрел. София: Издателство на ОФ, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)