КАТАЛОГ КНИГИ

Артоболевски, Иван И. и др.
Запознайте се - това са роботи / Иван И. Артоболевски, Арон Е. Кобрински ; Прев. от рус. Живко Б. Паскалев, Нина В. Синягина. - София: Техника, 1979. - 290 с. : с ил.; 20 см. - (Еврика)

Ориг. загл. Знакомьтесь - роботы!

УДК 621.865(03)

Именен показалец

Артоболевски, Иван И.

Предметен показалец

Автоматизация на производството

Сигнатура
621/ А89
Инв. №
11710

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)