КАТАЛОГ КНИГИ

Вълчев, Тотю Н. и др.
Входно-изходни устройства за компютърната графика / Тотю Н. Вълчев, Христо Н. Христов. - София: Техника, 1987. - 135 с. : с ил.; 20 см.
УДК 004.92(035)

Именен показалец

Вълчев, Тотю Н.
Христов, Христо Н.

Предметен показалец

Автоматизация на производството
Компютърни системи и технологии

Сигнатура
004/ В95
Инв. №
13596

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)