КАТАЛОГ КНИГИ

Дудевски, Христо
Българо-съветски литературни връзки : Очерци / Христо Дудевски. - София: Наука и изкуство, 1963. - 170 с.; 20 см.
УДК 82.09:886.7+82.09:882

Именен показалец

Дудевски, Христо

Предметен показалец

Българска литература - история
Руска литература - история

Сигнатура
82/ Д92
Инв. №
9382

Още от същия автор

Дудевски, Христо. Емануил Попдимитров. София: Бълг. писател, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)