КАТАЛОГ КНИГИ

Неофит Хилендарски Бозвели
Мати Болгария / Неофит Бозвели; Състав. Иван Гранитски. - София: Захарий Стоянов, 2003. - 241 с.; 20 см. - (Пор. Българска класика; 35)

Съдържа: Речник на непознати и чужди думи в произведенията на Бозвели ; Думи за Неофит Бозвели

ISBN: 954-739-370-7УДК 886.7-83+886.7-94

Именен показалец

Неофит Хилендарски Бозвели

Предметен показалец

Българска литература - история

Сигнатура
886.7/ Н57
Инв. №
18473

Още от същия автор

Неофит Хилендарски Бозвели. Съчинения. София: Български писател, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)