КАТАЛОГ КНИГИ

Богданов, Иван
Тринадесет века българска литература : Събития, авт., произведения, библиогр., синхронен репетоар 681-1981 : В 2 ч. / Иван Богданов. - София: Наука и изкуство, 1983 с.; 20 см.

Ч. 1: Стара българска литература ; Литература на Възраждането 681-1878. - 1983. - 440 с.. - Библиогр. с. 437-438.

УДК 886.7.09

Именен показалец

Богданов, Иван

Предметен показалец

Българска литература - история

Сигнатура
886.7.09/Б54
Инв. №
12591
(Ч. 1)

Още от същия автор

Богданов, Иван. Безсмъртни слова. София: ОФ, 1980

Богданов, Иван. Боян Магесник. София: Отечество, 1989

Богданов, Иван. Българската комедия. София: Наука и изкуство, 1962

Богданов, Иван. Българската литература в дати и характеристики. София: Народна просвета, 1966

Богданов, Иван. Български твърдини. София: Народна просвета, 1971

Богданов, Иван. Живият въглен на словото. София: Народна просвета, 1965

Богданов, Иван. Клади край Босфора. София: НС ОФ, 1962

Богданов, Иван. Патриарх Евтимий. София: ОФ, 1970

Богданов, Иван. Прабългари. София: Народна просвета, 1976

Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними. София: Наука и изкуство, 1978

Богданов, Иван. Светлините на Атон. София: НС ОФ, 1966

Богданов, Иван. Сияние преди залез. София: Издателство на ОФ, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)