ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

БКП

Ангелова, Трендафила. Иван Орманов. София: Партиздат, 1974

Крекманов, Иван. Записки на политемигранта. София: Издателство на БКП, 1962

Горанова, Вълка. Дълбоките корени. София: Издателство на БЗНС, 1982

Малеева, Силвия и др. Тя обичаше хората. София: Профиздат, 1979

Михнев, Боян. Страшните, но славни пътища. София: Издателство на ОФ, 1978

Михайлова, Дара. Спомням си.... София: Партиздат, 1973

Аврамов, Лъчезар. Петдесет оспорвани години. София: Захарий Стоянов, 2002

Стоименов, Стоян. И перото бе щик. София: Отечествен фронт, 1974

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)