КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлова, Дара
Спомням си... : Спомени, свързани с живота и делото на Христо Михайлов / Дара Михайлова. - София: Партиздат, 1973. - 152 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.053(092)+886.7-94+92 Михайлов, Христо

Именен показалец

Михайлов, Христо (за него)
Михайлова, Дара

Предметен показалец

Съпротивително движение
БКП

Сигнатура
949.72.05/ М74
Инв. №
5708

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)