КАТАЛОГ КНИГИ

Михнев, Боян
Страшните, но славни пътища / Боян Михнев ; Лит. обраб. Димитър Делян; Предг. Серафим Северняк. - 2 разшир. изд. - София: Издателство на ОФ, 1978. - 490 с. : с ил.; 21 см. + сн.
УДК 949.72.053(092)

Именен показалец

Михнев, Боян

Предметен показалец

БКП
Борци против фашизма

Сигнатура
949.72.05/ М75
Инв. №
8854

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)