КАТАЛОГ КНИГИ

Малеева, Силвия и др.
Тя обичаше хората : Спомени за д-р Мара Малеева-Живкова / Състав. Вера Малеева, Тинко Воденичаров, Георги Карастоянов. - 2 изд. - София: Профиздат, 1979. - 232 с. : с ил.; 21 см. + сн.
УДК 329(497.2)БКП(092)+92Малеева-Живкова, М.

Именен показалец

Воденичаров, Тинко (съст.)
Карастоянов, Георги (съст.)
Малеева, Силвия (съст.)

Предметен показалец

БКП

Сигнатура
32/ М21
Инв. №
10299

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)