КАТАЛОГ КНИГИ

Недев, Недю
Лайпцигският процес и българското антифашистко движение / Недю Недев. - 2 прераб. изд. - София: Наука и изкуство, 1983. - 159 с. : с ил.; 22 см.
УДК 949.72.053 + 329(497.2)БКП(091)(092)

Именен показалец

Димитров, Георги (за него)
Недев, Недю

Предметен показалец

История на България
БКП
Лайпцигски процес

Сигнатура
949.72.053/Н42
Инв. №
13230

Още от същия автор

Недев, Недю. Генерал Владимир Заимов. София: Издателство на БЗНС, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)