ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Византия

Ангелов, Димитър и др. Подбрани извори за историята на Византия. София: Наука и изкуство, 1970

Тотев, Константин и др. Византийското изкуство. Варна: Славена, 2011

Ангелов, Димитър. История на Византия. София: Наука и изкуство, 1973

Литаврин, Г.. Как са живели византийците. София: Наука и изкуство, 1984

Божилов, Иван. Владетели на Византийската империя. София: Кибеа, 2005

Тъпкова-Заимова, Василка. Така беше някога... в Средновековието. София: Тилиа, 1997

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)