КАТАЛОГ КНИГИ

Литаврин, Г. Г.
Как са живели византийците / Г.Г. Литаврин ; Прев. от рус. Арон Кисиленко. - София: Наука и изкуство, 1984. - 172 с.; 21 см.
УДК 949.5

Именен показалец

Литаврин, Г. Г.

Предметен показалец

Византия
История

Сигнатура
941/949/Л69
Инв. №
11790
Сигнатура
941/949/Л69
Инв. №
11791

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)