КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелов, Димитър С.
История на Византия : Ч. 1-3 : [Учебник за студентите от СУ Климент Охридски] / Димитър С. Ангелов. - 5 изд. - София: Наука и изкуство, 1973 с.; 21 см.

Ч. 1 История на Византия 395-867 г.-1973.-347 с.
Ч. 2 История на Византия 867-1204 г.-1974.-315 с.
Ч.3 История на Византия 1204-1453 г.- 1976. - 190 с.

УДК 949.5(075.8)

Именен показалец

Ангелов, Димитър С.

Предметен показалец

Византия
История

Сигнатура
941/949/А64
Инв. №
3560
(Ч. 1)
Сигнатура
941/949/А64
Инв. №
6004
(Ч. 1)
Сигнатура
941/949/А64
Инв. №
5846
(Ч. 2)
Сигнатура
941/949/А64
Инв. №
5775
(Ч. 3)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)