КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелов, Димитър и др.
Подбрани извори за историята на Византия : Христоматия / Димитър Ангелов, Петър Тивчев ; Прев. Г. Батаклиев, Ст. Маслев, П. Тивчев. - 3 допълн. изд. - София: Наука и изкуство, 1970. - 398 с.; 23 см.
УДК 949.5(093)(082)

Именен показалец

Ангелов, Димитър
Тивчев, Петър

Предметен показалец

Византия

Сигнатура
93/99 / А37
Инв. №
5668

Още от същия автор

Ангелов, Димитър. Богомили. София: Издателство на ОФ, 1961

Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете. Ст. Загора: Идея, 1994

Ангелов, Димитър. Когато човекът не беше. София: Български писател, 1984

Ангелов, Димитър. На живот и смърт. София: Български писател, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)