ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Черно море

Дремджиев, Асен. По пътя на древните мореплаватели. Варна: Георги Бакалов, 1978

Родев, Цончо. Отвъд синия праг. София: Отечество, 1985

Рождественски, Александър. Водите на Черно море и животът в тях. Варна: Държавно издателство, 1964

Маринов, Теню. Изследователи на Черно море. София: Народна просвета, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)