ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Черно море

Дремджиев, Асен. По пътя на древните мореплаватели. Варна: Георги Бакалов, 1978

Родев, Цончо. Отвъд синия праг. София: Отечество, 1985

Рождественски, Александър. Водите на Черно море и животът в тях. Варна: Държавно издателство, 1964

Маринов, Теню. Изследователи на Черно море. София: Народна просвета, 1961

Кънева-Абаджиева, Веса. Черноморски мекотели. Варна: Държ. изд., 1960

Маринов, Теню. Зообентосът от българския сектор на Черно море. София: БАН, 1990

Христов, Димо. Черноморски бозайници. Варна: Държ. изд., 1963

Тонев, Велко. Българското Черноморие през Възраждането. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 1995

Мишев, К. и др. Черно море. Варна: Г. Бакалов, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)