КАТАЛОГ КНИГИ

Рождественски, Александър Владимиров
Водите на Черно море и животът в тях / Александър В. Рождественски. - Варна: Държавно издателство, 1964. - 72 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. за морето)
УДК 57(262.5)

Именен показалец

Рождественски, Александър Владимиров

Географски показалец

Черно море

Сигнатура
57/ Р76
Инв. №
5050

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)