КАТАЛОГ КНИГИ

Маринов, Теню Минков
Изследователи на Черно море / Теню Маринов. - София: Народна просвета, 1961. - 92 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 2)
УДК 574.5(262.5)

Именен показалец

Маринов, Теню Минков

Географски показалец

Черно море

Сигнатура
57/ М31
Инв. №
9926
Сигнатура
57/ М31
Инв. №
5249

Още от същия автор

Маринов, Теню. Зообентосът от българския сектор на Черно море. София: БАН, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)