КАТАЛОГ КНИГИ

Тонев, Велко
Българското Черноморие през Възраждането / Велко Тонев. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 1995. - 383 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-430-343-ХУДК 949.72.04

Именен показалец

Тонев, Велко

Предметен показалец

Възраждане
История на България

Географски показалец

Черно море

Сигнатура
Кз 949.72.04/Т72
Инв. №
17456

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)