КАТАЛОГ КНИГИ

Маринов, Теню Минков
Зообентосът от българския сектор на Черно море : [Моногр.] / Теню Минков Маринов. - София: БАН, 1990. - 196 с.; 20 см.
УДК 574

Именен показалец

Маринов, Теню Минков

Предметен показалец

Фауна

Географски показалец

Черно море

Сигнатура
57/ М31
Инв. №
15974

Още от същия автор

Маринов, Теню. Изследователи на Черно море. София: Народна просвета, 1961


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)