ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Информатика

Бърнев, Петър и др. Основни понятия в информатиката. София: Д-р Петър Берон, 1988

Азълов, Павел и др. Структури от данни. София: Народна просвета, 1987

Табов, Йордан. Хомотетията в задачи. София: Народна просвета, 1989

Бекер, Ф. и др. Формули и таблици по основните учебни дисциплини. Варна: Бит и техника, 2005

Николов, Румен и др. Информатика за начинаещи. София: Народна просвета, 1989

Павлов, Димитър и др. Използване на компютърната техника в образованието. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)