КАТАЛОГ КНИГИ

Константинов, Петър
Завръщането на Прометей / Петър Константинов. - София: Народна просвета, 1989. - 184 с. : с ил.; 20 см.
УДК 904(497.2) + 745/749(497.2)

Именен показалец

Константинов, Петър

Предметен показалец

Приложни изкуства
Занаяти - народни
Паметници на културата

Сигнатура
904/К82
Инв. №
15283

Още от същия автор

Константинов, Петър. Вдъхновението на едно столетие. София: Народна просвета, 1978

Константинов, Петър. Пътища на надеждата. София: Отечество, 1985

Константинов, Петър. Светилници в утрото. София: Отечество, 1981

Константинов, Петър. Синият аметист. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов,Карина М, 1999

Константинов, Петър. Съкровищата на Европа. София: Отечество, 1988

Константинов, Петър. Хаджи Адем. Варна: Държавно издателство, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)