КАТАЛОГ КНИГИ

Константинов, Петър
Съкровищата на Европа / Петър Константинов. - София: Отечество, 1988. - 304 с. : с ил.; 24 см.
УДК 904(4)(02.062) + 069(4)(02.062) + 72(4)(02.062) + 73/76(4)(02.062)

Именен показалец

Константинов, Петър

Предметен показалец

Архитектура
Паметници на културата
Музеи-Европа

Сигнатура
904/К82
Инв. №
15404

Още от същия автор

Константинов, Петър. Вдъхновението на едно столетие. София: Народна просвета, 1978

Константинов, Петър. Завръщането на Прометей. София: Народна просвета, 1989

Константинов, Петър. Пътища на надеждата. София: Отечество, 1985

Константинов, Петър. Светилници в утрото. София: Отечество, 1981

Константинов, Петър. Синият аметист. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов,Карина М, 1999

Константинов, Петър. Хаджи Адем. Варна: Държавно издателство, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)