КАТАЛОГ КНИГИ

Константинов, Петър
Вдъхновението на едно столетие : Очерци / Петър Константинов. - София: Народна просвета, 1978. - 224 с.; 20 см.
УДК 949.72.04+886.7-4

Именен показалец

Константинов, Петър

Предметен показалец

Априлско въстание
Съпротивително движение
Възраждане

Сигнатура
949.72.04/ К82
Инв. №
9552
Сигнатура
949.72.04/К82
Инв. №
9551

Още от същия автор

Константинов, Петър. Завръщането на Прометей. София: Народна просвета, 1989

Константинов, Петър. Пътища на надеждата. София: Отечество, 1985

Константинов, Петър. Светилници в утрото. София: Отечество, 1981

Константинов, Петър. Синият аметист. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов,Карина М, 1999

Константинов, Петър. Съкровищата на Европа. София: Отечество, 1988

Константинов, Петър. Хаджи Адем. Варна: Държавно издателство, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)