ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Приложни изкуства

Арбалиев, Георги. Българско приложно изкуство. София: Народна младеж, 1961

Константинов, Петър. Завръщането на Прометей. София: Народна просвета, 1989

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)