ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Паметници на културата

Русанов, Любомир. Най-прочутите места в България. София: ПАН, 2012

Константинов, Петър. Съкровищата на Европа. София: Отечество, 1988

Константинов, Петър. Завръщането на Прометей. София: Народна просвета, 1989

Дремсизова-Нелчинова, Цветана. Мадара. София: Наука и изкуство, 1967

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)