ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Религия

Баукър, Джон. Световните религии. София: Кибеа, 2005

Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. София: Св. Синод, 1995

Мишра, Панкадж. Да откриеш Буда. София: Прозорец, 2006

Лойола, Игнацио. Избрани съчинения. София: НатурелА, 1998

Къун, Дамиен. Будизмът. София: Захарий Стоянов, 2002

Косидовски, Зенон. Евангелски сказания. София: Наука и изкуство, 1982

Киров, Димитър и др. Християнска етика за 9.-12. клас. София: Слънце, 2003

Коев, Тотьо и др. Въведение в християнството. София: Булвест 2000, 1992

Възвъзов, К.. Ключът на библията. София: Нов живот,

Сярова, Ели. Философия : Световни религии. София: Просвета, 2002

Таксил, Лео. Свещеният вертеп. София: Отечествен фронт, 1981

Рубакин, Н.. Сред тайните и чудесата. София: БКП, 1966

Райнов, Атанас. Евангелски легенди, чудеса и мироглед. София: Партиздат, 1975

Мизов, Николай. Истината и неистината за религията. София: ЦК на ДКМС, 1981

Григулевич, И. Инквизицията. София: Партиздат, 1979

Канон и култура. Варна: Община Варна, 2007

Християнската идея в историята и културата на Европа. Варна: Община Варна, 2001

Стойнев, Анани. Българските славяни - митология и религия. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)