ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Старобългарска литература - критика

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 9. клас. Велико Търново: Слово, 2006

Алманах VIII клас. Велико Търново: Слово, 1995

Ангелов, Боню. Старобългарски писатели. София: Народна просвета, 1981

Динеков, Петър. Похвала на старата българска литература. София: Бълг. писател, 1979

Ефендулов, Димитър. Българска литература и библейска традиция. Ловеч: Обектив, 1993

Петканова, Донка. Въпроси на старобългарската литература. София: Народна просвета, 1966

Страници за старобългарската литература. Варна: Андина, 1991

Старoбългарска литература. София: Д-р Петър Берон, 1992

Станчев, Красимир. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. София: Народна просвета, 1985

Християнската идея в историята и културата на Европа. Варна: Община Варна, 2001

Делото на Константин Кирил Философ. София: Наука и изкуство, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)