ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Християнство

Коев, Тотьо и др. Въведение в християнството. София: Булвест 2000, 1992

Райнов, Атанас. Евангелски легенди, чудеса и мироглед. София: Партиздат, 1975

Християнската идея в историята и културата на Европа. Варна: Община Варна, 2001

Тъпкова-Заимова, Василка. Великият прелом. София: НС ОФ, 1968

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)