ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Социология

Колев, Иван. Свят и личност за 12. клас. София: Анубис, 2003

Паригин, Б.. Социалната психология като наука. София: БКП, 1968

Съвременната социокултурна ситуация и проблемът за общностите. Варна: ОбщинаВарна, 2004

Култура на идентифицирането. Варна: Община Варна, 2003

Проблемът за другия - културно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти. Варна: Община Варна, 2002

Тарасов, Борис и др. Култура и памет. Варна: Община Варна, 2006

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)