ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Народно творчество

Димитрова, Делка. Слънчев хоровод. София: Издателство на ОФ, 1973

Калоянов, Анчо. Български словесен фолклор. В. Търново: Слово, 1993

Българско народно поетично творчество. София: Български писател, 1983

Арсова, Благородна и др. Гатанки ще ти задам. София: Народна просвета, 1989

Бягството на ключовете. София: Народна младеж, 1968

Котаран - Мърморан. София; Москва: Народна младеж; Малиш, 1978

101 български народни приказки. Пловдив: Хермес, 1999

Сукарев, Стоян. Крали Марко. Пловдив: Хермес, 2007

Български предания и легенди. София: Пан, 2005

Български народни гатанки, поговорки, пословици и скоропоговорки. София: Пан, 2006

Хитър Петър. София: Пан, 2003

Български народни приказки. София: Пан, 2005

Шапкарев, Кузман. Сборник от български народни умотворения. София: Български писател, 1968-1973

Шейтанова, Цонка. Народното творчество в детската градина. София: Народна просвета, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)