ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Българска литература

Бенбасат, Алберт. Между забравата и преоценката. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1996

Авишай, Жана. Като чета и препрочитам. София: Наука и изкуство, 1982

Алманах XI клас. Велико Търново: Слово, 1993

Алманах X клас. Велико Търново: Слово, 1995

Въпроси на детската литература. София: Народна просвета, 1968

Българска литературна класика в нова светлина. София: Пеликан Алфа, 1992

Богданов, Иван. Безсмъртни слова. София: ОФ, 1980

Бъклова, Катя. Майстори на българския пътепис. София: Народна просвета, 1989

Ганчева, Бистра. Нова българска литература до Първата световна война. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993

Георгиев, Любен. Класици на българската литература. София: Книго-цвят, 1992

Георгиев, Никола. Сто и двадесет литературни години. София: Век 22, 1992

Гранитски, Иван. Литература и национална съдба. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски,Захарий Стоянов, 2004

Динеков, Петър. Литература и култура. София: Наука и изкуство, 1982

Динеков, Петър. Литературни образи. София: Народна култура, 1968

Ефендулов, Димитър. Българска литература и библейска традиция. Ловеч: Обектив, 1993

Жечев, Тончо. Статии. София: Бълг. писател,

Жечев, Тончо. Въведение в изучаването на новата българска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Жечев, Тончо. Критически погледи. София: Бълг. писател, 1971

Зарев, Панталей. Панорама на българската литература. София: Наука и изкуство, 1977

Зарев, Пантелей. Избрани произведения. София: Бълг. писател, 1971

Ликова, Розалия. Поезия на седемдесетте и осемдесетте години. София: БАН, 1984

Нов прочит на българската литература. София: Век 22, 1992

Андонова, Нина. Чичо Стоян. София: Отечество, 1982

Пондев, Петър. Съвременност и минало. София: Бълг. писател, 1961

Речник по нова българска литература 1878 - 1992. София: Хемус, 1994

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)