КАТАЛОГ КНИГИ

Богданов, Иван
Речник на българските псевдоними : Писатели, науч. работници, прев., карикатуристи, публицисти и журналисти / Иван Богданов. - София: Наука и изкуство, 1978. - 575 с.; 20 см.
УДК 808.67

Именен показалец

Богданов, Иван

Предметен показалец

Речници
Псевдоними

Сигнатура
808.67/Б54
Инв. №
11809

Още от същия автор

Богданов, Иван. Безсмъртни слова. София: ОФ, 1980

Богданов, Иван. Боян Магесник. София: Отечество, 1989

Богданов, Иван. Българската комедия. София: Наука и изкуство, 1962

Богданов, Иван. Българската литература в дати и характеристики. София: Народна просвета, 1966

Богданов, Иван. Сияние преди залез. София: Издателство на ОФ, 1963

Богданов, Иван. Тринадесет века българска литература. София: Наука и изкуство, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)