ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Етнография

Петрова, Надя. Празници и обреди на българина. Русе: Парнас, [2003]

Йорданова, Лозинка. Обичани обичаи. София: ТИЛИА, 1996

Старева, Лилия. Български обичаи и ритуали. София: Труд, 2005

Старева, Лилия. Български имена и традиции. София: Труд, 2006

Пролетни тайнства. София: Дамян Яков, 2001

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Проданова, Мария. Български празници и традиции. София: БАРД, 2006

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за България. София: Пан, 2015

Нешев, Кирил и др. Празникът. София: Народна младеж, 1984

Огнянова, Елена. Традиции и празници в България. София: Архимед : Коралов и сие, 2003

АВС на етнологията. София: Св. Климент Охридски, 1996 -

Калоянов, Анчо. Добър юнак с добра коня. Варна: Георги Бакалов, 1986

Генчев, Стоян. Народна култура и етнография. София: Наука и изкуство, 1984

Генчев, Стоян. Сватбата. София: Септември, 1987

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965-

Шапкарев, Кузман. Сборник от български народни умотворения. София: Български писател, 1968-1973

Георгиева, Иваничка. Българска народна митология. София: Наука и изкуство, 1983

Баева, Вихра и др. Голяма книга. Българските празници и обичаи. София: ПАН, 2019

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)