КАТАЛОГ КНИГИ

Коларов, Стефан
Живот, по-хубав от песен... : Никола Вапцаров / Стефан Коларов. - 2 допълн. и прераб. изд. - София: Профиздат, 1982. - 270 с. : с ил.; 20 см. + портр.
УДК 886.7.09+92Вапцаров, Н.

Именен показалец

Вапцаров, Никола Йонков (за него)
Коларов, Стефан

Предметен показалец

Българска литература - история
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/ В21
Инв. №
3901
Сигнатура
886.7.09/В21
Инв. №
3882

Още от същия автор

Коларов, Стефан. Изстраданото слово. София: Партиздат, 1979

Коларов, Стефан. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев. София: Наука и изкуство, 1983

Коларов, Стефан. Преди да се роди красотата. София: Профиздат, 1981

Коларов, Стефан. Шестимата от дело N 585 / 1942. София: Партиздат, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)