КАТАЛОГ КНИГИ

Коларов, Стефан
Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев : [Моногр.] / Стефан Коларов. - София: Наука и изкуство, 1983. - 167 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Каралийчев, А.

Именен показалец

Каралийчев, Ангел (за него)
Коларов, Стефан

Предметен показалец

Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/К33
Инв. №
3983
Сигнатура
886.7.09/К33
Инв. №
10989

Още от същия автор

Коларов, Стефан. Живот, по-хубав от песен.... София: Профиздат, 1982

Коларов, Стефан. Изстраданото слово. София: Партиздат, 1979

Коларов, Стефан. Преди да се роди красотата. София: Профиздат, 1981

Коларов, Стефан. Шестимата от дело N 585 / 1942. София: Партиздат, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)