КАТАЛОГ КНИГИ

Коларов, Стефан
Преди да се роди красотата : Портр. на дейци на лит., науката и изкуството - герои на социалист. труд / Стефан Коларов. - София: Профиздат, 1981. - 230 с. : с ил.; 20 см. + портр., сн.

Съдържа очерци за Г. Караславов, Е. Станев, Д. Габе, М. Исаев, А. Балевски, Ив. Фунев, Ст. Венев, Д. Узунов, Р. Делчева, Д. Панов, А. Найденов, М. Големинов, Ф. Кутев, Н. Гяуров, З. Жандов

УДК 886.7.09(092)+92

Именен показалец

Коларов, Стефан

Сигнатура
886.7.09/ К77
Инв. №
9028

Още от същия автор

Коларов, Стефан. Живот, по-хубав от песен.... София: Профиздат, 1982

Коларов, Стефан. Изстраданото слово. София: Партиздат, 1979

Коларов, Стефан. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев. София: Наука и изкуство, 1983

Коларов, Стефан. Шестимата от дело N 585 / 1942. София: Партиздат, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)