КАТАЛОГ КНИГИ

Стъпов, Петър
Георги Данчов Зографина : Документален роман / Петър Стъпов. - София: Народна младеж, 1979. - 280 с. : с ил.; 20 см. + портр. - (Библ. България в образи : Книги за видни българи; 36)
УДК 886.7-311.6+949.72.042+763+92Данчов, Г.

Именен показалец

Стъпов, Петър

Предметен показалец

Художници
Турско робство
Революционери

Сигнатура
886.7-3/ С88
Инв. №
5421

Още от същия автор

Стъпов, Петър. Барабанът. София: Народна младеж, 1978

Стъпов, Петър. Бунтовници. София: Народна младеж, 1981

Стъпов, Петър. Войводата. София: Народна младеж, 1949

Стъпов, Петър. Ело справедливия; Упорито момче; Златният пръстен. София: Български писател, 1990

Стъпов, Петър. Крилатият войвода. София: Български художник, 1982

Стъпов, Петър. Моите верни приятели. София: Народна младеж, 1987

Стъпов, Петър. На оръжие, братя.... София: Български художник, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)