ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Турско робство

Борисов, Атанас. Фружин. София: Държавно военно издателство, 1974

Стамболски, Христо. Автобиография. Дневници. Спомени. 1852-1879. София: Български писател, 1972

Ванчев, Йордан. Пламъци над Пирина. София: Издателство на ОФ, 1968

Загорчинов, Севар. Живот обречен на Апостола. София: Издателство на ОФ, 1964

Рудински, Христо. Калифер войвода. София: Народна младеж, 1986

Цанов, Ганко. Епопеята под Марагидик. София: Издателство на отечествения фронт, 1967

Мавродиев, Васил. Дали се зора довърши, или се две нощи смесиха?. София: Издателство на ОФ, 1964

Стефанов, Волен. Капитан дядо Никола. София: Издателство на ОФ, 1969

Цветкова, Бистра. Народ непреклонен. София: Народна просвета, 1968

Ценов, Цветан. Братята и сестрите на Христо Ботев. Перник: Полиграф, 1991

Димитров, Руси. Ангел войвода. София: Народна младеж, 1970

Андонова, Нина. Български войводи. София: Издателство на ОФ, 1985

Ботевите четници разказват. София: Народна младеж, 1975

Каралеева, Любомира. Райна княгиня. София: Държавно военно издателство, 1969

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Евлия Челеби. Пътепис. София: Издателство на ОФ, 1972

Рачев, Димитър. Среднощна литургия. София: Отечество, 1980

Тончев, Теньо. Румяна войвода. София: Издателство на ОФ, 1979

Зарев, Владимир. Лето 1850. София: Издателство на ОФ, 1988

Караславов, Слав. Житие на капитан дядо Никола. Хроника за Хаджи Димитър. София: Народна младеж, 1983

Караславов, Слав. Житие на капитан дядо Никола. София: Профиздат, 1971

Вестин, Иван. Пътуване в страната на въстаналите българи. София: Издателство на ОФ, 1971

Стъпов, Петър. Георги Данчов Зографина. София: Народна младеж, 1979

Сираков, Станьо. Иларион Макариополски. София: Издателство на ОФ, 1973

Дръндаров, Георги. Велчова завера. София: Отечество, 1980

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)