КАТАЛОГ КНИГИ

Стъпов, Петър
Крилатият войвода : Повест за Филип Тотю / Петър Стъпов; Худож. Николай Алексиев. - София: Български художник, 1982. - [16] с. : с ил.; 32 см.
УДК 886.7-32

Именен показалец

Стъпов, Петър
Филип Тотю (за него)

Сигнатура
886.7- 3/ С88
Инв. №
1836
Сигнатура
886.7- 3/ С88
Инв. №
1835
Сигнатура
886.7- 3/ С88
Инв. №
1832
Сигнатура
886.7- 3/ С88
Инв. №
1838

Още от същия автор

Стъпов, Петър. Барабанът. София: Народна младеж, 1978

Стъпов, Петър. Бунтовници. София: Народна младеж, 1981

Стъпов, Петър. Войводата. София: Народна младеж, 1949

Стъпов, Петър. Георги Данчов Зографина. София: Народна младеж, 1979

Стъпов, Петър. Ело справедливия; Упорито момче; Златният пръстен. София: Български писател, 1990

Стъпов, Петър. Моите верни приятели. София: Народна младеж, 1987

Стъпов, Петър. На оръжие, братя.... София: Български художник, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)