ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Революционери

Нешев, Георги. Българи - Гарибалдийци. София: Народна просвета, 1965

Стоянов, Захари. Съчинения. София: Български писател, 1965

Дичев, Стефан. Младостта на Раковски. София: Български писател, 1966

Апостолов, Яне. Яне Сандански. София: Народна младеж, 1967

Дуфев, Константин. Обречени на безсмъртие. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

Генов-Ватагин, Гено. Какви е деца раждала. София: Народна младеж, 1986

Косев, Константин. Панайот Хитов. София: Наука и изкуство, 1963

Караславов, Слав. Житие на капитан дядо Никола. Хроника за Хаджи Димитър. София: Народна младеж, 1983

Жечев, Тончо. Тодор Икономов. София: Издателство на ОФ, 1975

Заимов, Стоян. Миналото. София: Издателство на ОФ, 1969

Василев, Веселин. За вяра и независимост. София: Народна просвета, 1989

Каракостов, Стефан. Левски в спомените на съвременниците си. София: Партиздат, 1973

Васил Левски 1837-1873. София: НБКМ, 1987

Димитрова, Елена. Заместникът на Левски. София: Издателство на ОФ, 1987

Константинов, Георги. Апостолът Левски. София: Издателство на ОФ, 1963

Караиванов, Петър. Васил Левски. София: Издателство на ОФ, 1987

Продев, Стефан и др. Времето е в нас и ние сме във времето. София: ДИ Септември, 1986

Гиргинов, Александър и др. Със заветите на Левски в Испания. София: Издателство на ОФ, 1966

Хайтов, Николай. Гробът на Васил Левски. Пловдив: Христо Г. Данов, 1987

Жечев, Николай. Нему равен друг нямаше. София: Военно издателство, 1987

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др. Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987

Йонков, Христо и др. Васил Левски и българската национална революция. София: Издателство на БАН, 1987

Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. София: ДБ Васил Коларов, 1952

Кондарев, Никола. Васил Левски. София: Издателство на ОФ, 1972

Васил Левски 1837-1873. София: НБКМ, 1987

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)