КАТАЛОГ КНИГИ

Стъпов, Петър
Ело справедливия; Упорито момче; Златният пръстен / Петър Стъпов. - София: Български писател, 1990. - 344 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа: Биобиблиографска справка

УДК 886.7-93-31+886.7-93-32

Именен показалец

Стъпов, Петър

Сигнатура
886.7-3/С88
Инв. №
15871

Още от същия автор

Стъпов, Петър. Барабанът. София: Народна младеж, 1978

Стъпов, Петър. Бунтовници. София: Народна младеж, 1981

Стъпов, Петър. Войводата. София: Народна младеж, 1949

Стъпов, Петър. Георги Данчов Зографина. София: Народна младеж, 1979

Стъпов, Петър. Крилатият войвода. София: Български художник, 1982

Стъпов, Петър. Моите верни приятели. София: Народна младеж, 1987

Стъпов, Петър. На оръжие, братя.... София: Български художник, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)