КАТАЛОГ КНИГИ

Попова-Мутафова, Фани Добрева
Велики сенки / Фани Попова-Мутафова. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1970. - 232 с.; 20 см.

Съдържа материали за: Баба Тонка, Ст. Пешев, Григор Пърличев, Сирма войвода, Васил Петлешков, Ангел Кънчев, Райна княгиня, Раковски, Чакър войвода, Мария Язаджова, Петър Берон, Неделя Петкова, Тодор Каблешков, Бачо Киро

УДК 886.7-32+949.72.042

Именен показалец

Попова-Мутафова, Фани Добрева

Предметен показалец

Турско робство
Възраждане

Сигнатура
886.7-3/ П76
Инв. №
10977

Още от същия автор

Попова-Мутафова, Фани. Верен и безстрашен. София: Отечество, 1976

Попова-Мутафова, Фани. Доктор Петър Берон. София: Народна младеж, 1972

Попова-Мутафова, Фани. Дъщерята на Калояна. София: Български писател, 1985

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1989

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1986

Попова-Мутафова, Фани. Когато бяха малки. София: Отечество, 1979

Попова-Мутафова, Фани. По стръмното към звездите. София: Отечество, 1977

Попова-Мутафова, Фани. Последният Асеновец (Боянският майстор). София: Български писател, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)