КАТАЛОГ КНИГИ

Попова-Мутафова, Фани Добрева
Когато бяха малки : Разкази / Фани Попова-Мутафова. - София: Отечество, 1979. - 120 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа материали за В. Левски, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Г. Мамарчев, Хаджи Димитър, З. Стоянов, Ив. Вазов, Д. Чинтулов, Д. Миладинов, К. Миладинов, Индже войвода

УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Ботев, Христо (за него)
Вазов, Иван (за него)
Индже войвода (за него)
Каравелов, Любен (за него)
Левски, Васил (за него)
Мамарчев, Георги (за него)
Миладинов, Димитър (за него)
Миладинов, Константин (за него)
Попова-Мутафова, Фани Добрева
Стоянов, Захари (за него)
Чинтулов, Добри (за него)

Сигнатура
886.7-3/П76
Инв. №
6482
Сигнатура
886.7-3/П76
Инв. №
1006

Още от същия автор

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Попова-Мутафова, Фани. Верен и безстрашен. София: Отечество, 1976

Попова-Мутафова, Фани. Доктор Петър Берон. София: Народна младеж, 1972

Попова-Мутафова, Фани. Дъщерята на Калояна. София: Български писател, 1985

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1989

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1986

Попова-Мутафова, Фани. По стръмното към звездите. София: Отечество, 1977

Попова-Мутафова, Фани. Последният Асеновец (Боянският майстор). София: Български писател, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)